Convocatorias

CAT

#MOVIMENTDEL86
Es convoca artistes i creadors immersos en el context català a fer una proposta expositiva, per participar en una acció col·lectiva en el marc del festival ARTNOU 2022.
Aquesta acció es durà a terme públicament al carrer Trafalgar a Barcelona el 30 de juny del 2022, sota la premissa d’exhibir diferents propostes d’artistes emergents en un format reivindicatiu que visibilitza les diferents realitats de l’entorn social i cultural de Barcelona.
Requisits
 •  Presentar un projecte d’instal·lació plantejat per ser exposat en una tela de 2 x 1.5m en format horitzontal a nivell de terra.
 • La temàtica i la tècnica lliure, conscient al format d’involucrament amb el context migrant, planejat per exhibir-se publicament.
 • Artistes menors de 35 anys.
 • Immersos en el context local català.
 • Disposició presencial per a l’acció del 30 de juny de 2022, de 19.00-21.00 hores a Barcelona.
 • Presentar la proposta abans del 26 de juny de 2022.
S’avaluarà positivament aquelles propostes concebudes per a l’espai públic tenint en compte les característiques ambientals i físiques dins del marc expositiu.
Aquestes propostes són part d’un moviment de visibilització de nous artistes, en una associació pública per representar activament la ingerència en un context que dicta els processos transformadors al límit dels sistemes d’exhibició contemporània de l’art.
En cas de que les propostes tinguin necessitats especials, aquestes podran ser adaptades per tal d’adequar-se a l’espai expositiu.
S’involucrarà els participants en activitats internacionals resultants amb que té connexió l’espai NOMEVOY entre Berlín i Ciutat de Mèxic.
Els drets i beneficis econòmics de cada proposta quedaran totalment en benefici dels artistes participants.
Aplicació i dubtes: noomevoy@gmail.com

CAST

#MOVIMENTDEL86

Se convoca a artistas y creadores inmersos en el contexto catalán a realizar una propuesta expositiva, para participar en una acción colectiva en el marco del festival ARTNOU 2022.

Esta acción se llevará a cabo públicamente en la calle Trafalgar de Barcelona el 30 de junio de 2022, bajo la premisa de exhibir diferentes propuestas de artistas emergentes en un formato reivindicativo que visibiliza las diferentes realidades en el entorno social y cultural en Barcelona.

Requisitos

 • Presentar un proyecto de instalación planteado para ser expuesto en una de tela de 2 x 1.5m en formato horizontal a nivel de suelo.
 • La temática y la técnica es libre únicamente condicionada a exhibirse en el formato y el espacio propuesto a nivel de suelo.
 • Artistas menores de 35 años.
 • Inmersos en el contexto local catalán.
 • Disposición presencial para la acción el 30 de junio 2022 de 19:00- 21:00 horas en Barcelona.
 • Presentar la propuesta antes del 26 de junio del 2022.

Se evaluará positivamente aquellas propuestas concebidas para el espacio público teniendo en cuenta las características ambientales y físicas dentro del marco expositivo.

Estas propuestas son parte de un movimiento de visibilización de nuevos artistas, en una asociación pública para representar activamente,  la injerencia en un contexto que dicta los procesos transformadores al límite de los sistemas de exhibición contemporánea del arte.

En caso de que las propuestas tengan necesidades especiales, estas podrán ser adaptadas con el fin de adecuarse al espacio expositivo.

Se involucrará a los participantes en actividades internacionales resultantes con las que tiene el conexión el espacio NOMEVOY entre Berlín y Ciudad de México.

Los derechos y beneficios económicos de cada propuesta, quedarán totalmente en beneficio de los artistas participantes.

Aplicación y dudas: noomevoy@gmail.com